2018-04-14

Jak korzystać z BIP-u?

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron BIP (Biuletynu Informacji Publicznej), na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiazany do tego ustawą.

 

Przeglądanie:

Po lewej stronie witryny BIP znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. Dostęp do treści poszczególnych pozycji z menu uzyskać można poprzez kliknięcie w daną pozycję menu.

Dane dostępne są w formie tekstu HTML lub załącznika w formacie PDF, do przeglądania którego niezbędna jest aplikacja, czytnik lub przeglądarka plików PDF (np.: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, PDF Viewer) zainstalowana na komputerze osoby przeglądającej serwis BIP.

 

Wyszukiwarka:

W górnej części strony (w nagłówku) zawsze dostępna jest wyszukiwarka treści. Za jej pomocą możliwe jest szybsze odnalezienie wybranych informacji. Wystarczy wpisać szukane słowo w pole: wpisz szukaną frazę, a system wyświetli podstrony z szukanym tekstem.

 

Drukowanie treści:

Możliwe jest także wydrukowanie aktualnie wyświetlanej publikacji. Czynność tą wykonujemy poprzez naciśnięcie ikony drukarki znajdującej się w nagłowku artykułu. Wyświetli się nowe okno PopUp z treścią artykułu oraz przycisk: DRUKUJ.

 

Zapis treści do PDF:

Możliwe jest również zapisanie aktualnie wyświetlanej publikacji w pliku PDF. Czynność tą wykonujemy poprzez naciśnięcie ikony dokumentu PDF znajdującej się w nagłowku artykułu. Wyświetli się artukuł w formacie PDF, który następnie należy zapisać na dysku.

 

Kopiowanie treści:

Wybraną publikację można skopiować w postaci pliku tekstowego na dysk twardy własnego komputera. Wystarczy zaznaczyć wybrany fragment, a następnie wykorzystując menu przeglądarki klikamy: edycja->kopiuj. Następnie przechodzimy do dokumentu w którym chcemy umieścić w/w fragment serwisu i klikamy: edycja->wklej.

 

Informacje:

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl

 

Ze stron BIP dostęp pod ten adres uzyskujemy poprzez kliknięcie na bitmapę BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ umieszczonej na górze strony serwisu BIP.

 

Informacje o redaktorach BIP:

Informacji o osobach redagujących zawartość stron BIP możemy uzyskać poprzez wybranie z menu przedmiotowego pozycji: Dane użytkowe > Redaktorzy BIP-u.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się